ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

 

Deze website wordt beheerd door Moto House SA. Op deze website verwijzen de termen "we", "onze" en "onze" naar Moto House SA. Moto House SA biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw acceptatie van alle hier uiteenstaande voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen.

 

Door deze website te bezoeken en/of een van onze producten aan te schaffen, gaat u akkoord met onze „Service” en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden („Algemene voorwaarden”, „Algemene voorwaarden”, „Algemene voorwaarden”), inclusief de voorwaarden, aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hier wordt verwezen en/of die via hyperlink worden benaderd.  Deze voorwaarden en bepalingen van verkoop en gebruik zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die de site bezoeken, verkopers, klanten, handelaren en/of contentassidenten.

 

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt.  Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig onderdeel van deze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en bepalingen van verkoop en gebruik.  Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de services die op de Website worden aangeboden niet openen of gebruiken.  Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

 

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die op een later tijdstip aan deze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze voorwaarden voor verkoop en gebruik.  U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen.  We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door de updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen.  Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.  Uw voortdurende gebruik van de website of uw toegang tot de website na de publicatie van eventuele wijzigingen vormt uw acceptatie van dergelijke wijzigingen.

 

ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE SHOP

 

Door deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden te accepteren verklaart u dat u de meerderjarige leeftijd in uw land, staat of provincie hebt bereikt en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om iedereen die jonger is dan uw leeftijd toe te staan deze website te gebruiken.

 

Het gebruik van onze producten voor enig illegaal of onbevoegd doel is verboden, en u zult in verband met het gebruik van de Service de wetten van uw jurisdictie (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) niet schenden.

 

U mag geen wormen, virussen of andere destructieve code verzenden.

 

Elke schending of schending van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw services.

 

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

 

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot diensten aan iedereen te weigeren.

 

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen, wat (a) transmissie via verschillende netwerken impliceert;  en b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten.  Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

 

U stemt ermee in geen enkel onderdeel van de Service of het gebruik van de Service, of enige toegang tot de Service of het contact op de website, via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

 

De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.

 

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIMELINESS VAN INFORMATIE

 

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of up-to-date is.  De inhoud van deze site wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en mag niet uw enige bron van informatie zijn voor besluitvorming, zonder eerst nauwkeuriger, vollediger en up-to-date informatiebronnen te raadplegen.  Als u besluit te vertrouwen op de inhoud die op deze site wordt gepresenteerd, doet u dit op eigen risico.

 

Deze site kan enige eerdere informatie bevatten.  Deze eerdere informatie is vanwege de aard ervan niet up-to-date en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt.  We behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken.  U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te monitoren.

 

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN DE PRIJS

 

Prijzen van onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

 

We behouden ons het recht voor de Service (en enig deel of inhoud van de Service) op elk moment zonder kennisgeving en op elk moment te wijzigen of te beëindigen.

 

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij voor prijswijzigingen, opschorting of onderbreking van de Service.

 

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

 

Sommige producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op onze website.  Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

 

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven.  We kunnen niet garanderen dat de kleuren op uw computerscherm nauwkeurig worden weergegeven.

 

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht dit te doen, om de verkoop van onze producten of diensten aan enige persoon, en in enig geografisch gebied of rechtsgebied te beperken.  We zouden dit recht van geval tot geval kunnen uitoefenen.  We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken.  Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar ons eigen goeddunken.  We behouden ons het recht voor om op elk moment een product niet meer aan te bieden.  Elk aanbod van diensten of producten op deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

 

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u hebt verkregen of gekocht aan uw verwachtingen zal voldoen, noch dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

 

ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTGEGEVENS

 

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren.  We kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn gekocht, verlagen of annuleren.  Deze beperkingen kunnen orders omvatten die via of van dezelfde klantaccount, creditcard en/of orders worden geplaatst die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken.  In het geval dat we een bestelling wijzigen of als we deze annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.  We behouden ons het recht voor om orders die naar ons oordeel van handelaren, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn, te beperken of te verbieden.

 

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst.  U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen.

 

Zie ons retourbeleid voor meer informatie.

 

HOOFDSTUK 7 – OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

 

We kunnen u toegang bieden tot hulpmiddelen van derden die we niet volgen, controleren of beïnvloeden.

 

U erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen in de staat waarin ze zich bevinden en zoals ze beschikbaar zijn, zonder enige garantie, voorstelling of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring.  We zullen geen wettelijke aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele hulpmiddelen van derden.

 

Als u de optionele hulpmiddelen gebruikt die op de Site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen inzicht, en dient u de voorwaarden waaronder deze hulpmiddelen worden aangeboden door de relevante externe leverancier(s) te lezen.

 

In de toekomst kunnen we ook nieuwe diensten en/of functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en resources).  Deze nieuwe functies en diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden van verkoop en gebruik.

 

ARTIKEL 8 – LINKS NAAR DERDEN

 

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service kunnen elementen van derden bevatten.

 

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet met ons zijn verbonden.  We zijn niet verplicht de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites te beoordelen of te evalueren, en we garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, service of ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze sites van derden.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met deze websites van derden.  Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie uitvoert.  Klachten, klachten, zorgen of vragen over de producten van deze derden moeten aan deze zelfde derden worden voorgelegd.

 

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

 

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden) of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (collectief: „opmerkingen”), verleent u ons op elk moment het recht, en zonder beperking, om eventuele opmerkingen die u ons stuurt te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze in de media te gebruiken.  We zijn en mogen niet worden verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden;  (2) een vergoeding aan een persoon te betalen voor de verstrekte opmerkingen;  (3) reageren op opmerkingen.

 

We kunnen, maar zijn niet verplicht dit te doen, content die we naar eigen goeddunken illegaal, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend achten, bewaken, wijzigen of verwijderen, of inbreuk maken op enig intellectueel eigendom of deze voorwaarden voor verkoop en gebruik.

 

U gaat ermee akkoord opmerkingen te schrijven die de rechten van derden niet schenden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten.  U gaat er ook mee akkoord dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud zullen bevatten en dat deze ook geen computervirus of andere malware zullen bevatten die de werking van de Service of andere gerelateerde websites op welke manier dan ook kan beïnvloeden.  U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u niet iemand bent, of proberen ons en/of de derden te misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen.  U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en de juistheid ervan.  We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor opmerkingen die u plaatst of die door derden worden geplaatst.

 

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Het indienen van uw persoonlijke gegevens in onze winkel is onderhevig aan ons Privacybeleid.  Klik hier om ons privacybeleid te lezen.

 

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

 

Er kan informatie op onze site of in de Service zijn die typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid.  We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als enige informatie in de Service of een andere bijbehorende website onnauwkeurig is, op elk moment zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

We zijn niet verplicht informatie in de Service of op andere gekoppelde websites bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk is vereist.  Er mag geen vaste datum voor het bijwerken of bijwerken van de Service of een bijbehorende website in aanmerking worden genomen wanneer wordt geconcludeerd dat de informatie in de Service of een bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

 

Naast de verboden in de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (A) voor illegale doeleinden;  b) het aanzetten tot of deelnemen aan onwettige handelingen;  (c) een regionale orde of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of regelgeving te schenden;  (d) onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden;  e) het intimideren, misbruiken, beledigen, verwonden, tarten, lasteren, denigreren, intimideren of discrimineren tegen iedereen op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;  f) valse of misleidende informatie te verstrekken;  (G) het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten schadelijke code die worden of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een bijbehorende, onafhankelijke of internetwebsite in gevaar brengt;  (h) het verzamelen of bijhouden van de persoonlijke gegevens van anderen;  (i) het vervuilen van post, phishen, een domein kapen, gegevens extraorteren, het web (of andere bronnen) doorbladeren, verkennen of scannen;  j) voor obscene of immorele doeleinden;  Of (k) de veiligheidsmaatregelen van onze Service, andere websites of het internet te overtreden of te omzeilen.  We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een verwante website te beëindigen voor het schenden van verboden gebruik.

 

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

We geven geen garantie of verklaring dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

 

We garanderen niet dat de resultaten die mogelijk worden bereikt door het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zullen zijn.

 

U gaat ermee akkoord dat we de Service van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren.

 

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of uw onvermogen om de Service te gebruiken geheel voor uw eigen risico is.  De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door ons) worden geleverd in de huidige staat en onder voorbehoud van beschikbaarheid voor uw gebruik, zonder enige garantie en zonder enige vorm van voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van marketing of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, eigendom en niet-inbreuk.

 

Moto House SA, onze directeuren, managers, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of directe schade, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale Of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (zelfs in geval van nalatigheid), strikte of andere aansprakelijkheid, voortvloeiend uit uw gebruik van enige dienst of product dat voortvloeit uit deze Service, Of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of enig product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, Of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die via de Service is gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u gewaarschuwd bent voor de mogelijkheid dat deze zich voordoen.  Omdat bepaalde staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

 

ARTIKEL 14 – COMPENSATIE

 

U stemt ermee in Moto House SA, ons moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, managers, managers, agenten, contractanten, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en beschermen met betrekking tot elke claim of aanvraag, inclusief redelijke kosten voor advocaten, Gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde.

 

ARTIKEL 15 – VEREVENBAARHEID

 

Indien enige bepaling van deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover wettelijk toegestaan, En het deel dat niet van toepassing is zal worden geacht te zijn losgekoppeld van deze Algemene Verkoop- en gebruiksvoorwaarden, deze dissociatie zal de geldigheid en toepasselijkheid van alle overige bepalingen niet beïnvloeden.

 

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

 

De verplichtingen en verplichtingen die de partijen vóór de beëindigingsdatum hebben aangegaan, blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden.

 

Deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u worden beëindigd of anderszins.  U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wilt gebruiken, of wanneer u onze Site niet meer gebruikt.

 

Als wij, naar ons eigen goeddunken, van mening zijn dat u niet slaagt, of als wij vermoeden dat u niet in staat bent geweest om de voorwaarden van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden na te leven, We kunnen deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u beëindigen en u blijft verantwoordelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot de datum van beëindiging (inclusief deze datum), en/of we kunnen u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

 

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 

Het niet uitoefenen of toepassen van enig recht of bepaling van deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden mag geen afstand doen van dit recht of deze bepaling.

 

Deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of enige andere gebruiksregels die we op deze site of in verband met de Service publiceren, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Service, En vervangen alle communicatie, voorstellen en overeenkomsten, zowel in het verleden als nu, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Algemene Verkoop- en gebruiksvoorwaarden).

 

Iedere dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden mag niet ten koste van de auteur worden geïnterpreteerd.

 

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waardoor wij Diensten aan u verlenen, zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die gelden op Brusselsesteenweg 595, 3090, België.

 

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN GEBRUIK

 

U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen.

 

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door de updates en wijzigingen op onze site te plaatsen.  Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht.  Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze site na de publicatie van enige wijzigingen in deze Algemene Verkoop- en gebruiksvoorwaarden vormt acceptatie van dergelijke wijzigingen.

ARTIKEL 20 – VERMINDERINGSCODES

 

-     -           SHOEI10: Deze code geeft u een mooie 10% korting op uw nieuwe Shoei helm. <span '="" id="s2_3" data-mce-style="text-decoration-line: none !important;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;text-align:start;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px" style="text-decoration-line: none !important;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;text-align:start;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px">De code is niet geldig op Shoei te koop.

-          VISIERE100: Deze code geeft je vizier (heldere, heldere rook, donkere rook, geel) als je je nieuwe Shoei helm koopt.
<span '="" style="text-decoration-line: none !important;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;text-align:start;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px" id="s2_5" data-mce-style="text-decoration-line: none !important;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;text-align:start;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px">De code SHOEI10 en VISIERE100 zijn niet cumulatief, de code VISIERE100 kan niet worden gebruikt wanneer u alleen het vizier koopt.